29 - 05 - 2017
  • Tên khoa học: Cynara scolymus L. họ Cúc (Asteraceae)
  • Tên tiếng anh: Artichoke
  • Mô tả: Cao có thể chất mềm, đồng nhất. Màu nâu sẫm. Mùi thơm đặc trưng của Actisô. Có vị hơi mặn chát, hơi đắng. Độ ẩm không quá 20%. Hàm lượng hoạt chất tính theo Cynarin không thấp hơn 2,5 %
  • Lượng cần mua: 80 Tấn
  • Thời điểm cần hàng: 10 Ngày
  • Yêu cầu chất lượng: Vùng nguyên liệu đạt  GACP, nhà máy sản xuất đạt GMP-WHO, hệ thống QLCL đạt ISO 22000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis..

Để lại lời nhắn