Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Quế Thanh

Quế Thanh

Tỉnh: Yên Bái

Nhà Cung Cấp: Vinasamex

Bột Quế

Bột Quế

Tỉnh: Yên Bái

Nhà Cung Cấp: Vinasamex

Tinh Dầu Quế

Tinh Dầu Quế

Tỉnh: Yên Bái

Nhà Cung Cấp: Vinasamex

Bột Hồi

Bột Hồi

Tỉnh: Lạng Sơn

Nhà Cung Cấp: Vinasamex

Hồi Cánh

Hồi Cánh

Tỉnh: Lạng Sơn

Nhà Cung Cấp: Vinasamex

Tinh Dầu Hồi

Tinh Dầu Hồi

Tỉnh: Lạng Sơn

Nhà Cung Cấp: Vinasamex

Cao Actisô dạng đặc

Cao Actisô dạng đặc

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Lá Diệp Hạ Châu khô

Lá Diệp Hạ Châu khô

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Lá và Rễ Dừa Cạn Khô

Lá và Rễ Dừa Cạn Khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Toàn cây Rau đắng đất khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Toàn cây Rau đắng đất khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Râu Mèo Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Lá Râu Mèo Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Bột Xạ can xay mịn

Bột Xạ can xay mịn

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Diệp Hạ Châu Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Lá Diệp Hạ Châu Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá và đọt non Lạc tiên Tây khô, Cao khô

Lá và đọt non Lạc tiên Tây khô, Cao khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Phan tả diệp khô

Lá Phan tả diệp khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Cao Diệp Hạ Châu

Cao Diệp Hạ Châu

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Cao Actisô dạng bột

Cao Actisô dạng bột

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Lá và Thân Cỏ Mực Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Lá và Thân Cỏ Mực Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Đài hoa Bụp Giấm khô

Đài hoa Bụp Giấm khô

Tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Cà gai leo sấy khô

Cà gai leo sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Chè dây sấy khô

Chè dây sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Rễ Đan sâm sấy khô

Rễ Đan sâm sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Thìa canh sấy khô

Thìa canh sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Rễ củ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Rễ củ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Kim tiền thảo sấy khô

Kim tiền thảo sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Kim tiền thảo

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Kim tiền thảo

Tỉnh: Quảng Nam, Đà Nẵng

Nhà Cung Cấp: Danaphar

Lá trinh nữ hoàng cung

Lá trinh nữ hoàng cung

Tỉnh: Đà Nẵng

Nhà Cung Cấp: Danaphar

Thân rễ đã phơi khô hay đồ chín rồi phơi hoặc sấy khô của cây Nghệ vàng

Thân rễ đã phơi khô hay đồ chín rồi phơi hoặc sấy khô của cây Nghệ vàng

Tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhà Cung Cấp: Danaphar

Lá Kim tiền thảo Sấy khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Lá Kim tiền thảo Sấy khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Thân, lá Kim tiền thảo phơi hoặc sấy khô

Thân, lá Kim tiền thảo phơi hoặc sấy khô

Tỉnh: Hà Tĩnh

Nhà Cung Cấp: Hadiphar