Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Cao Actisô dạng đặc

Cao Actisô dạng đặc

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Lá Diệp Hạ Châu khô

Lá Diệp Hạ Châu khô

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Cao Diệp Hạ Châu

Cao Diệp Hạ Châu

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Cao Actisô dạng bột

Cao Actisô dạng bột

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Đài hoa khô

Đài hoa khô

Tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Cà gai leo sấy khô

Cà gai leo sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Chè dây sấy khô

Chè dây sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Rễ Đan sâm sấy khô

Rễ Đan sâm sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Thìa canh sấy khô

Thìa canh sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Rễ củ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Rễ củ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Kim tiền thảo sấy khô

Kim tiền thảo sấy khô

Tỉnh: Bình Định

Nhà Cung Cấp: Bidiphar

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Kim tiền thảo

Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Kim tiền thảo

Tỉnh: Quảng Nam, Đà Nẵng

Nhà Cung Cấp: Danaphar

Lá trinh nữ hoàng cung

Lá trinh nữ hoàng cung

Tỉnh: Đà Nẵng

Nhà Cung Cấp: Danaphar

Thân rễ đã phơi khô hay đồ chín rồi phơi hoặc sấy khô của cây Nghệ vàng

Thân rễ đã phơi khô hay đồ chín rồi phơi hoặc sấy khô của cây Nghệ vàng

Tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhà Cung Cấp: Danaphar

Thân, lá Kim tiền thảo phơi hoặc sấy khô

Thân, lá Kim tiền thảo phơi hoặc sấy khô

Tỉnh: Hà Tĩnh

Nhà Cung Cấp: Hadiphar

Thân cành lá Cà gai leo sấy khô

Thân cành lá Cà gai leo sấy khô

Tỉnh: Hà Nội

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Củ (rễ củ) Cát cánh sấy khô

Củ (rễ củ) Cát cánh sấy khô

Tỉnh: Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Thân lá Dây thìa canh sấy khô

Thân lá Dây thìa canh sấy khô

Tỉnh: Nam Định

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Củ (rễ củ) Đan sâm sấy khô

Củ (rễ củ) Đan sâm sấy khô

Tỉnh: Hà Giang, Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Rễ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Rễ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Tỉnh: Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Thân cành lá Hy Thiêm sấy khô

Thân cành lá Hy Thiêm sấy khô

Tỉnh: Nam Định, Nghệ An

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Hoa Kim ngân hoa sấy khô

Hoa Kim ngân hoa sấy khô

Tỉnh: Thái Nguyên, Hà Nội

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Củ (rễ củ) Mạch môn sấy khô

Củ (rễ củ) Mạch môn sấy khô

Tỉnh: Phú Thọ

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Củ (rễ củ) Ngưu tất sấy khô

Củ (rễ củ) Ngưu tất sấy khô

Tỉnh: Thái Bình

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Thân lá Nhân trần sấy khô

Thân lá Nhân trần sấy khô

Tỉnh: Nam Định

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Hạt Ý dĩ sấy khô

Hạt Ý dĩ sấy khô

Tỉnh: Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Cà gai leo sấy khô

Cà gai leo sấy khô

Tỉnh: Hòa Bình

Nhà Cung Cấp: Solavina

Cao cà gai leo

Cao cà gai leo

Tỉnh: Hòa Bình

Nhà Cung Cấp: Solavina

Củ (rễ) Ngưu tất sấy khô

Củ (rễ) Ngưu tất sấy khô

Tỉnh: Thái Bình

Nhà Cung Cấp: Solavina

Củ Trạch tả khô

Củ Trạch tả khô

Tỉnh: Thái Bình

Nhà Cung Cấp: Solavina