Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Củ (rễ củ) Cát cánh sấy khô

Củ (rễ củ) Cát cánh sấy khô

Tỉnh: Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Củ (rễ củ) Đan sâm sấy khô

Củ (rễ củ) Đan sâm sấy khô

Tỉnh: Hà Giang, Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Rễ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Rễ Đương quy Nhật Bản sấy khô

Tỉnh: Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Hạt Ý dĩ sấy khô

Hạt Ý dĩ sấy khô

Tỉnh: Lào Cai

Nhà Cung Cấp: Nam Dược