Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Thân Lá Dây Thìa Canh Sấy Khô

Thân Lá Dây Thìa Canh Sấy Khô

Tỉnh: Nam Định

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Thân cành lá Hy Thiêm sấy khô

Thân cành lá Hy Thiêm sấy khô

Tỉnh: Nam Định, Nghệ An

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Thân lá Nhân trần sấy khô

Thân lá Nhân trần sấy khô

Tỉnh: Nam Định

Nhà Cung Cấp: Nam Dược