Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Cao Actisô dạng đặc

Cao Actisô dạng đặc

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Lá Diệp Hạ Châu khô

Lá Diệp Hạ Châu khô

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Cao Diệp Hạ Châu

Cao Diệp Hạ Châu

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar

Cao Actisô dạng bột

Cao Actisô dạng bột

Tỉnh: Lâm Đồng

Nhà Cung Cấp: Ladophar