Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Lá và Rễ Dừa Cạn Khô

Lá và Rễ Dừa Cạn Khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Toàn cây Rau đắng đất khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Toàn cây Rau đắng đất khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Râu Mèo Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Lá Râu Mèo Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Bột Xạ can xay mịn

Bột Xạ can xay mịn

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Diệp Hạ Châu Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Lá Diệp Hạ Châu Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá và đọt non Lạc tiên Tây khô, Cao khô

Lá và đọt non Lạc tiên Tây khô, Cao khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Phan tả diệp khô

Lá Phan tả diệp khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá và Thân Cỏ Mực Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Lá và Thân Cỏ Mực Khô, Cao Đặc, Bột Sấy Phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Đài hoa Bụp Giấm khô

Đài hoa Bụp Giấm khô

Tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Kim tiền thảo Sấy khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Lá Kim tiền thảo Sấy khô, Cao đặc, Bột sấy phun

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Thân Lá Dây Thìa Canh Sấy Khô

Thân Lá Dây Thìa Canh Sấy Khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Bột Gừng gió xay mịn

Bột Gừng gió xay mịn

Tỉnh: Phú Yên, Đak Lak

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Rễ củ Nhân sâm Phú Yên tươi, khô và các dạng chế tẩm gừng, mật ong, cắt hạt lựu.

Rễ củ Nhân sâm Phú Yên tươi, khô và các dạng chế tẩm gừng, mật ong, cắt hạt lựu.

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Trinh nữ hoàng cung khô

Lá Trinh nữ hoàng cung khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle