Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Đài hoa khô

Đài hoa khô

Tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Bột Gừng gió xay mịn

Bột Gừng gió xay mịn

Tỉnh: Phú Yên, Đak Lak

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Rễ củ Nhân sâm Phú Yên tươi, khô và các dạng chế tẩm gừng, mật ong, cắt hạt lựu.

Rễ củ Nhân sâm Phú Yên tươi, khô và các dạng chế tẩm gừng, mật ong, cắt hạt lựu.

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle

Lá Trinh nữ hoàng cung khô

Lá Trinh nữ hoàng cung khô

Tỉnh: Phú Yên

Nhà Cung Cấp: Vietroselle