Nguyên Liệu:
Tỉnh:
Nhà Cung Cấp:
Tiêu Chuẩn:
Thân cành lá Hy Thiêm sấy khô

Thân cành lá Hy Thiêm sấy khô

Tỉnh: Nam Định, Nghệ An

Nhà Cung Cấp: Nam Dược

Màng gấc tươi cấp đông

Màng gấc tươi cấp đông

Tỉnh: Nghệ An

Nhà Cung Cấp: TH Herbals

Lá hồng khô

Lá hồng khô

Tỉnh: Nghệ An

Nhà Cung Cấp: TH Herbals

Lá & thân Lạc tiên ta sấy khô

Lá & thân Lạc tiên ta sấy khô

Tỉnh: Nghệ An

Nhà Cung Cấp: TH Herbals

Quả hồng

Quả hồng

Tỉnh: Nghệ An

Nhà Cung Cấp: TH Herbals

Rau má tươi cấp đông

Rau má tươi cấp đông

Tỉnh: Nghệ An

Nhà Cung Cấp: TH Herbals