TỐT TỰ NHIÊN

Một sản phẩm của dự án BioTrade do Liên minh Châu Âu – EU tài trợ

Mục tiêu của Tốt Tự Nhiên là trở thành nơi trao đổi buôn bán dược liệu và các nguyên liệu tự nhiên được tổ chức quy củ, thông tin cập nhật và thuận tiện cho người sử dụng.

Tất cả các dịch vụ trên trang của chúng tôi đều miễn phí, dù bạn muốn tìm mua, đăng bán sản phẩm hay muốn tìm hiểu thông tin.

Tốt Tự Nhiên được xây dựng trong khuôn khổ của dự án BioTrade Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu.

Tất cả các quan hệ mua bán phát sinh từ trang của chúng tôi đều là tự nguyện của hai bên mua và bán, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có mâu thuẫn xảy ra. Người dùng tự chịu trách nhiệm với việc bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi của mình.